FamiliaXL - Descomptes i avantatges per a famílies nombroses
Si continua navegant entenem que accepta l'ús de cookies.    

Termes i condicions

Condicions Generals

1.1. Les presents Condicions Generals d'Ús regulen els serveis i els sites FamiliaXL.com i FamiliaXS.com, propietat de FAMILIA XLS 2015 S.L., amb CIF: B-66661984, i domicili a La Granja del Picó s/n CD 5302 – 08503 – Gurb/Barcelona. A l'utilizar el Servei (tal com es defineix més endavant), l'usuari accepta els presents termes d'ús (termes del servei). Deuen llegir-se detingudament abans d'acceptar els termes.

Producte

2.1. En registrar com a usuari donat d'alta a la plataforma, l'usuari accepta els termes d'ús presentats en aquest document. L'acceptació es realitzarà un cop llegits i entesos els presents termes i condicions.

2.2. FamiliaXL.com i FamiliaXS.com (Familia XL / XS) és un web d'accés lliure i gratuïta per a tots els usuaris d'Internet, sense necessitat de registrar-se per la seva visita. Els requisits per poder sol·licitar l'accés és formar part del grup destinat, en aquest cas Famílies Nombroses o Monoparentals, complint els requeriments per tal segons la legislació vigent. En donar-se d'alta del servei ofert a l'usuari haurà de formar part del registre estatal, constant en ell com a membre de família nombrosa o monoparental. En cap cas, es podrà disposar de les ofertes i donar-se d'alta de forma completa sense pertànyer a algun d'aquests grups.

2.3. S'entén per 'Servei' la prestació que ofereix el portal, sigui de descompte o avantatges, en els comerços que hi constin (física o via online) així com l'enviament d'informació relacionada amb ell als usuaris registrats.

2.4. Família XLS 2015 S.L es reserva el dret a limitar el seu accés per a determinats continguts o Serveis exigint el registre de les seves dades prèviament a l'accés. Les dades recollides es destinen a la prestació per part de familiaXL i familiaXS (familia XLS 2015 SL) dels seus serveis, entre els quals s'inclou la informació, fins i tot per mitjans electrònics i automàtics, d'ofertes i promocions de productes i serveis d'empreses de els sectors financer, assegurances, previsió, telecomunicacions, energia, informàtica, formació, informació, turístics i de viatges, art, oci i cultura, immobiliaris, automoció, alimentació, vestit, consum, regals, manteniment de la llar i qualssevol altres que obtingui família XLS per si mateixa o d'entitats amb les que acordin ofertes comercials per a les famílies nombroses i monoparentals ASSOCIADES i els seus membres. Les dades de caràcter personal no seran comunicades per familia XLS 2015 S.L a les entitats amb les que s'assoleixin acords promocionals. Només familia XLS 2015 S.L utilitzarà aquestes dades per a la comunicació i gestió d'aquestes promocions.

Política de Privacitat

3.1. Qualsevol informació personal que es faciliti a FamiliaXL.com i FamiliaXS.com durant el procés de registre, ús i incidències s'utilitzarà únicament en conformitat amb la Política de Privacitat de FamiliaXL.com i FamiliaXS.com. FamiliaXL / XS que només emmagatzemarà les dades referents a: Nom i cognoms, data de naixement, codi postal, número de carnet de família i correu electrònic de la persona que es registra i la seva posició geogràfica. Les dades facilitades seran utilitzades en exclusiva per al funcionament del servei, garantint en tot cas la confidencialitat dels mateixos. FamiliaXL / XS garanteix la protecció de les dades de caràcter personal d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
En relació als serveis a la disposició dels usuaris a través del registre previ, totes les dades es mantenen en la més estricta privacitat d'acord amb la legislació vigent. Família XLS compleix amb aquesta legislació respecte a la protecció de dades personals dels seus usuaris i els manté en la més estricta confidencialitat d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/99 del 13 de desembre de 1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), així com el que disposa la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (SSICE) llei 34/2002 d'11 de juliol.

Servei a tercers

4.1. El servei pot contenir enllaços a diferents formats (text, imatges estàtiques o continguts multimèdia) que redirigeixin als usuaris a llocs web de tercers. L'usuari accepta que la navegació en aquests llocs web no forma part dels serveis i responsabilitat de FamiliaXL.com i FamiliaXS.com, exonerant a la FamiliaXL.com i FamiliaXS.com de qualsevol responsabilitat, dany o perjudici.

Propietat

5.1. Totes les marques, drets d'autor, bases de dades, codi font i altres drets de propietat intel·lectual del Servei, de qualsevol naturalesa, són propietat de FamiliaXL.com i FamiliaXS.com o els llicenciadors de FamiliaXL.com i FamiliaXS.com.
Els fitxers de titularitat de familia XLS figuren inscrits en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, al qual pot accedir l'usuari o visitant per fer les comprovacions oportunes.

Condicions d'ús

6.1. L'usuari no actuarà ni permetrà que terceres persones actuïn en el seu nom per a (I) fer i distribuir còpies de l'aplicació; (II) intentar copiar, reproduir, alterar, modificar, fer enginyeria inversa, desmuntar, descompilar, transferir, intercanviar o traduir l'Aplicació; (III) crear cap mena de projecte derivat de l'Aplicació.

6.2. La utilització del servei, anteriorment descrit, es lliura de forma gratuïta per a l'ús personal i en cap cas comercial de l'usuari. FamiliaXL.com i FamiliaXS.com es reserva el dret a modificar o desactivar el servei, de forma genèrica o específica (algun comerç en concret) en qualsevol moment i per qualsevol motiu, així com a aplicar recàrrecs econòmics pel servei facilitat a l'usuari en conformitat amb els presents termes, en aquest cas s'avisaria amb antelació per a la seva prèvia acceptació.

6.3. L'Usuari del Lloc web de FamiliaXL.com i FamiliaXS.com coneix i accepta que FamiliaXL.com i FamiliaXS.com podrà utilitzar un sistema de seguiment mitjançant la utilització de cookies. També farem servir la informació obtinguda per mitjà de les galetes per analitzar les pàgines navegades pel visitant o usuari, les recerques realitzades, millorar les nostres iniciatives comercials i promocionals, mostrar publicitat o promocions, banners d'interès, notícies sobre FamiliaXL.com i FamiliaXS.com . S'estableix que la instal·lació, permanència i existència de les Galetes al computador de l'usuari o del visitant depèn de la seva exclusiva voluntat i pot ser eliminada del vostre ordinador quan així ho desitgi.

6.4. No seran admissibles els continguts en els anuncis, imatges, comentaris o bé el contingut multimèdia que promoguin la discriminació sexual, racial, religiosa o qualsevol altra vulneració dels drets fonamentals i les llibertats reconegudes per la Constitució Espanyola, que indueixin o incitin a actuar de forma il·legal o portin a conclusions errònies per inexactitud, omissió o similars, que continguin informació falsa o caduca, que infringeixin normes legals o reglamentàries sobre secret de les comunicacions, propietat intel·lectual, dret a l'honor ia la intimitat personal, o que incorporin continguts, missatges o productes violents o degradants.

6.5. FamiliaXL.com i FamiliaXS.com es reserva el dret d'utilitzar la documentació demanada (correu electrònic) per a l'enviament d'informació en els següents casos i propòsits: Després del registre, notificant l'alta del servei / Enviament de Newsletter promocional / E-mails promocionals / Oferir serveis relacionats /
Per la seva banda, la baixa, respecte del fitxer de Familia XLS 2015 SL podrà realitzar-se mitjançant carta o trucada a Familia XLS 2015 SL a la qual s'associa, el domicili i telèfon es troben detallats: 931.167.067- La Granja del Picó s / n CD 5.302-08.503 - Gurb / Barcelona.

6.6. Si te algun dubte o aclaració ens pot contactar a: familia@familiaxl.com / familia@familiaxs.com